info@carnivalnews.net

Koulutus

Taideteollisuusalan perustutkinto eli sisustus-, restaurointi- ja verhoilualan osaamisalat, josta sitten valmistuu artesaaniksi. Sisustaja suunnittelee ja toteuttaa asiakkaan sisustusprojekteja yksityiseen tai julkiseen tilaan.

Sisustusalan artesaaniksi valmistuneet työllistyvät saneeraus- tai rakennusalan yrityksiin, sisustus- tai rakennustarvikeliikkeisiin tai hän perustaa oman sisustusalan yrityksen.

Artesaani

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut osaa valmistaa oman alansa tuotteita, tiloja tai palveluita. Alalle on tyypillistä esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen, kädentaidot sekä yrittäjyys. Taideteollisuusalan tutkinnon suorittanut osaa suunnitella omaa työtään ja hankkia monipuolisesti tietoa omalta alaltaan. Hän hallitsee alansa tyypillisimmät materiaalit, työvälineet ja valmistusmenetelmät.

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut voi toimia yrittäjänä tai alan mukaisissa työtehtävissä tuotteiden suunnittelu- ja valmistustehtävissä, tilojen suunnittelu- ja rakentamistehtävissä, palvelujen suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä, ohjaustoiminnassa, teollisessa tuotannossa, asiakaspalvelussa ja myyntityössä sekä korjaus-, rakentamis- ja huoltotehtävissä.

Tutkinnon suorittaja valitsee yhden osaamisalan seuraavista suorittaessaan tätä tutkintoa:

 • jalometalliala
 • kello- ja mikromekaniikanala
 • käsityön ohjaustoiminta
 • metallisepänala
 • puusepänala
 • restaurointiala
 • saamenkäsityö
 • sisustusala
 • soitinrakennusala
 • tuotteen valmistus
 • verhoiluala.

Työstä ja tyylistä

Sisustajan tulee olla käsistään taitava ammattilainen joka toteuttaa tilakokonaisuuksia tai tilojen osia suunnitelmien mukaan. Toisinaan hän myös pääsee vaikuttamaan sisustusratkaisuihin ja valintoihin. Sisustajan työ on useimmiten toimimista tiimissä usean eri ammattilaisen kanssa. Sisustaja soveltuu myös hyvin asiakaspalvelutehtäviin.

Työssä vaaditaan oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä ja yrittämisenhalua. Sisustajan on tunnettava tyylisuuntaukset antiikista nykypäivän trendeihin ja ymmärrettävä kestävän kehityksen merkitys työssään. Hänen tulee tietää myös käyttämiensä materiaalien työstötavat sekä kestävyys- ja muut ominaisuudet. Visuaalisuus on vahvasti mukana sisustajan työssä ja se näkyy erityisesti värien ja materiaalien käytössä ja viimeistellyssä työn jäljessä.